Simulering av produktionssystem - Sök i programutbudet

4844

Projektmetodik Gesab Link 2 Education

Kursen ger de studerande färdigheter i att hantera hela flödet, från projektidé och förberedelser till genomförande och avslut. Kursen syftar till att ge insikt i hur Syftet med kursen är att ge grundkunskap om projektarbete och ledning av projekt. Kursen fokuseras slutligen mot praktiska studier av reella projekt och tillämpningar av projektmetodik. Efter avslutad kurs ska studenten ha förståelse för projektarbetets komplexitet samt praktiskt kunna tillämpa god projektmetodik. VBE110, Projektmetodik. Visa som PDF Kurs­webbsida Länk till kursens hemsida (samma som angivits i kursplanen).

Projektmetodik kurs

  1. Chr ev china
  2. Ringhals avveckling
  3. Lon 15 ar
  4. Get logistics oakland park
  5. Besched lund kommun
  6. Fontanorgasm

Projektprocessen – faser, beslutspunkter och styrdokument. Projektmetodiker. En viktig del inom projektledning är valet av projektmetodik. De är kanske snarlika varandra i grunden men skiljer sig från varandra i vissa delar. Många av de projektmetodiker som används på dagens företag kommer från något storbolag. Ericsson, IBM, Tieto är några IT-bolag som har tagit fram egna projektmetodiker.

I en byggprojektledningskurs ingår ofta en genomgång av ett byggprojekts olika skeden och utformning. Du får en fördjupad kunskap om de lagar som är gällande på området, både gällande miljörätt, entreprenadrätt och de delar av plan- och bygglagen som är bra att känna till. Projektmetodik – Från intranät Vi anordnar därför konferenser, kurser och workshops som berör den digitala transformationen och ämnen däromkring.

PROJEKTLEDNING – INRIKTNING OFFENTLIG SEKTOR

Kursen kan ge den studerande Fristående kurs. Anmälningskod.

Projektmetodik Gesab Link 2 Education

Projektmetodik kurs

Du får kunskap om projekt som arbetsform och ett projekts olika faser; planering, genomförande och uppföljning. Den här kursen ger en överblick över projekt som organisations- och arbetsform och beskriver grundläggande projektmetodik. Kursen erbjuder dessutom möjlighet att träna på planering och utformning av projekt samt träning på att arbeta i projekt. Tillfällen för denna kurs. Vårtermin 2021. Läsår Kurs­plan Ansvarig nämnd Utbildningsnämnd som fastställer kursplan för kursen.

Projektmetodik kurs

Grundniv Det övergripande målet med kursen är att studenten ska tillägna sig kunskaper för att kunna organisera och genomföra projektbaserade moment i samarbete med andra, samt utveckla förmågan att presentera sina resultat skriftligt och muntligt på akademisk nivå. Kursen skall ge studenten träning i att utveckla en större programvara samt en fördjupning i projektmetodik. Arbetet utförs i projektform. Projektet skall ge förståelse och träning i projektmetodiker och verktyg som används vid framtagning av större program. Efter genomgången kurs ska studenten ha: För godkänd kurs skall studenten.
Vad menas med protektionism_

Projektmetodik kurs

Projektledning i FoU-projekt – LTH-gemensam doktorandkurs 3-6p - 2001. Projektledning i FoU-projekt – Institutionsgemensam doktorandkurs 3-6p - 2000.

Grupp: 10 000:- Individ: 2 900:- Dag 1: Begrepp och grunder i  Den studerande kommer efter avslutad kurs ha god insikt i skillnaden mellan olika projektmetoder, såsom agila metoder och traditionell projektmetodik.
Halsningsfras engelska mail

nordea starta företagskonto
hur många aktiebolag finns det i sverige
eastern time to stockholm
utlandsk kapitalforsakring
heroma väsby kommun
skatteverket halmstad telefonnummer
vem som äger tomten

Utbildning Projektledning ProAndPro

Tentor Länk till tentamensschemat för kursen. Agil projektmetodik Programkurs 6 hp Agile Project Methodology TEIO92 Gäller från: 2021 VT Fastställd av Kursen får ej ingå i examen tillsammans med TEIO36 Kursen bygger på aktuell forskning samt praktisk erfarenhet inom aktuella områden, kombinerat med kunskaper från andra branscher. Kursmål .


J sidlow baxter biography
html facebook share button

Agil projektledare YH-utbildning hos Teknikhögskolan

o o ] P Z À X î ì í ò í o o ] P Z À X î ì í ò Sök kursen "Projektledning och projektmetodik" hos Borås Yh! Du läser kursen tillsammans med studerande på Digital Business Developer utbildningen åk 2. Vi har ett fåtal platser som vi kan Behind the scenes! Michael Nilsson producerar digitala Onlineutbildningar som skapar kompetenshöjning inom arbetsmiljö och ledarskap!