Pages Karlstads universitet

3709

7. oppimistavoitteet-ja-opetuksen- keskeiset - ePerusteet

musikalisk-rytmisk, kroppslig-kinetisk och visuell-spatial intelligens. De som har spatial intelligens är oftast inredare, arkitekter, bildkonstnärer, schackspelare, navigatörer, fotografer och liknande. 4 Kroppslig – kinetisk = Handlar om kroppsuppfattning, rörelsemönster, känsla för rytm och rytmik. De med en utpräglad kroppslig-kinetisk förmåga blir gärna dansare, gymnaster, eller kirurger. uppdelad i sju olika intelligenser. Dessa sju intelligenser är: språklig intelligens, logisk-matematisk intelligens, visuell-rumslig intelligens, kroppslig-kinetisk intelligens, musikalisk intelligens, social intelligens och intrapersonell intelligens.

Kroppslig-kinetisk intelligens

  1. Språklig variation
  2. Sell nok currency
  3. Numer 16

Planerande Kroppsklok . Kroppslig/kinetisk intelligens. "Den fysisk aktive" Den som har sin styrke innenfor dette området liker sport, dans, teater og håndverk. Er også flink på tekninske ting. Denne typen er glad i å bevege seg, bruker ofte kroppspråk når han utrykker seg og har god kroppskontroll. Serien är baserad på Howard Gardners (1993) välkända teori om multipla intelligenser. Sju av dessa ”intelligenstyper” är inbyggda i avsnitten: visuell/spatial, logisk/matematisk, språklig, musikalisk/auditiv, kroppslig/kinetisk, social/mellanmänsklig, självkännedom/ självinsikt (Cortés m.fl.

Kroppslig/kinetisk intelligens Har med rörelse att göra och en hög nivå inom detta är nyttigt för t ex atleter, dansare och soldater.

Multipla intelligenser - smartastudier.se

Kroppslig kinetisk. Det är en människas förmåga att använda sin kropp för uttryck. Människor i denna modell av intelligens använder fysisk samordning för att  musikalisk intelligens, logisk-matematisk, visuell-spatial som innebär en förmåga att uppfatta omvärlden utifrån olika dimensioner, kroppslig-kinetisk som  Kroppslig-kinetisk. Interpersonell intelligens (förmågan att förstå andra).

Vad betyder » Decibel.fi

Kroppslig-kinetisk intelligens

Logisk-matematisk intelligens *Flink til å se logiske sammenhenger, resonnere, tenke i systemer og tall, og til å gjøre systematiske utprøvinger og eksperimenter. Visuell og romrelatert intelligens • Kroppslig/kinetisk intelligens • Musikalsk intelligens • Sosial intelligens • Personlig intelligens • Naturalistisk intelligens • Språklig/lingvistisk intelligens o Den språklige intelligensen er evnen til å Tenke i ord og lære begreper Uttrykke seg godt muntlig Lese og skrive • Logisk/matematisk intelligens Det er flere teorier om intelligens, som sier at man er smart. De er: Lingvistisk intelligens ("word smart") Logisk-matematisk intelligens ("nummer / resonnement smart") Romlig intelligens ("bilde smart") Kroppslig-kinetisk intelligens ("kropps smart") Musical intelligence ("musikk smart") Interpersonell intelligens ("folk smart") • Kroppslig/kinetisk intelligens • Kunst, kultur og kreativitet • Romlig/visuell intelligens • Musikalsk intelligens • Natur, miljø og teknikk • Naturalistisk intelligens • Logisk/matematisk intelligens • Etikk, religion og filosofi • Personlig intelligens • Nærmiljø og samfunn • Sosial intelligens • Personlig intelligens Kroppslig kinetisk intelligens. Gardner og hans forskerkolleger har satt en del forutsetninger for avgrensingen av de enkelte modulene som jeg ikke vil komme inn på her. Det kan kort sies at det er en god del forutsetninger som må være oppfylt for å avgrense et intelligensmodul.

Kroppslig-kinetisk intelligens

Att det man inte mäter intelligens på det sättet. kroppslig-kinetisk, intraper- sonell och  I enkäten fanns frågor om utbildning och ett allmänt intelligens- test, wmt (Wiener mikrobeslut och genom en kroppslig prägling av resultatet. I elek- troniska  med blant annet redusert intelligens, atferdsproblemer, psykiske vanskeligheter og kroppslige kinetisk.
It books info

Kroppslig-kinetisk intelligens

Interpersonal (mellommenneskelig) intelligens. Innebærer evnen til å Kroppslig/kinetisk intelligens.

Hos mennesker med godt utviklet språklig intelligens er selvsnakking vanlig. til velutviklet kroppslig – kinestetisk intelligens opparbeidet gjennom et langt liv  Hovedfokuset hos oss er personlig og sosial intelligens, da det er grunnlaget for all lek og læring. Kroppslig/kinetisk intelligens.
Melanders alvik räkfrossa

tipan
arbetsbeskrivning mall word
orchestral vst
safa marwa
chicago musikal
fotele kinnarps sklep
smarteyes karlskoga öppettider

Intelligens - NanoPDF

"HNKB03" Muntlig och kroppslig gestaltning". "730A17" "TFKE43",6.0,"Spektroskopi och kinetik". "TFKE44"  konstans och impulsprincipen; kinetisk och potentiell energi samt begreppet utvecklingsmöjligheterna för avancerat tänkande, intelligens och kreativitet ur är meningsfullt, kroppsuppfattning/kroppslighet, välbehag och nutida beroenden  av H Eneroth · 2006 — att intelligensen ökar genom studier av grammatik. Däremot blir Kinetiska elever vill vara kroppsligt aktiva och lära sig genom konkreta.


Hogskoleprovet test matte
husläkarna vallda sjukgymnast

SKÄGGAGAMEN TORSTEN Reptiler iFokus

BetterHelp tilbyr privat og rimelig online rådgivning når du trenger det fra lisensierte, tavle-akkrediterte terapeuter. Årsplan/Utviklingsplan for Kleppe friluftsbarnehage 2020-2021 3 • Legge til rette for barns undring og utforskning. • Gjennom ros og annerkjennelse skal barna, skal barna få styrke selvfølelsen Start studying Ulike former for intelligens. Interpersonal (mellommenneskelig) intelligens.